Trang chủ Giới thiệu Năng lực Tin tức Tuyển dụng Liên hệ English
 
 
064.3851922
Online Status
 
LIÊN KẾT WEB
 
SỐ NGƯỜI TRUY CẬP
Số người online: 7
Số người truy cập: 760643
Cổ Đông
Thư Mời Họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2012

C.TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ

XÂY DỰNG GIAO THÔNG BR-VT

CỘNG HOÀ XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

01 G2 Trịnh Hoài Đức –F7-Tp Vũng Tàu       

Tel: (064) 3851922, 3570096;  Fax(064) 3851921

Website:tuvangiaothong.com; Email: vt@tuvangiaothong.com

 

 

   Số :      /TVGT/TB.HĐQT

             Vũng Tàu, ngày ….. tháng 4 năm 2012   

THÔNG BÁO

V/v: Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012

   

                     Kính gửi:   Quư vị cổ đông Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư

                                           xây dựng giao thông tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

                                               

            Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn ĐTXD Giao thông tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu trân trọng kính mời Quư vị cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012.

1. Thời gian, địa điểm, đối tượng tham dự

·        Thời gian khai mạc Đại hội: 14h30’, ngày  27 tháng 4 năm 2012, chiều thứ 6

                                                Đón tiếp đại biểu và kiểm tra tư cách cổ đông từ 14 giờ 00’

·        Địa điểm:       Hội trường Công ty

                                 01G2 đường Trịnh Hoài Đức, Phường 7, thành phố Vũng Tàu.

·        Thành phần tham dự: tất cả các cổ đông có tên trong danh sách chốt sổ cổ đông đến 16h00’ ngày  23/4/2012 đều được quyền tham dự.

2. Nội dung Đại hội:

 Nội dung :

·        Báo cáo kết quả hoạt động SXKD và t́nh h́nh thực hiện đầu tư năm 2011;

·        Báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính năm 2011;

·        Báo cáo chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2011 và kế hoạch 2012;

·        Báo cáo hoạt động và thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát 2011;

·        Tŕnh thông qua Đại hội:

+ Thông qua phương án và kế hoạch huy động vốn đầu tư cho các dự án triển khai trong năm 2012

Tài liệu phục vụ Đại hội: Quư vị cổ đông có thể nhận tài liệu tại pḥng hành chính từ ngày 24/4/2012, hoặc tại Đại hội.

3.Góp ư nội dung Đại hội;

·        Ư kiến đóng góp cho nội dung Đại hội xin gửi bằng văn bản về Ban tổ chức Đại hội trước 16h00’ ngày 24 tháng 4 năm 2012;

4.Đăng kư tham dự Đại hội:

            Đề nghị Quư vị cổ đông xác nhận tham dự Đại hội, gửi giấy ủy quyền (trong trường hợp ủy quyền cho người khác tham dự ĐH) theo fax, bằng điện thoại hoặc Email: vt@tuvangiaothong.com  đến trước 16h 00’ ngày 25/4/ 2012.

                             Trân trọng  thông báo./.                                                                                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                          TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:                                                                                            CHỦ TỊCH

-Như kính gửi (để tham dự);                                                                         

-HĐQT, BKS;

-Lưu: VT/HCNS/2012

 

 

[Trở về trang trước]  [Danh mục chính]
Tin tức khác
VIDEO CLIP
This text will be replaced
 
TIN NỔI BẬT
Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
Tham gia hội trại Kỷ niệm ngày thành lập nghành GTVT
Tàu cánh ngầm ngừng hoạt động, DN đồng loạt “kêu cứu”
Triển khai thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lư dân c
Tuần đầu ra quân, đă kiểm tra hơn 4.000 xe và phát hiện 750 xe vi phạm về tải trọng
Thứ trưởng Nguyễn Văn Thể chủ tŕ cuộc họp rà soát thiết kế Dự án đầu tư xây dựng công tŕnh mở rộng QL1 đoạn qua địa phận
Dự án đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh: Được phân bổ 770 tỷ đồng vốn TPCP
 
DỰ ÁN ĐÃ THỰC HIỆN
 
THÔNG TIN HỮU ÍCH
Tỷ giá ngoại tệ
Giá vàng
Thời tiết
Chứng khoán
Giải trí
 
CÔNG TY CP TV ĐT XD GIAO THÔNG BÀ RỊA VŨNG TÀU
Địa chỉ: 1G2 Phùng Chí Kiên, Phường 7 – TP.Vũng Tàu
Điện thoại: 0254. 3851922                     Fax: 0254. 3851921
Email: tuvangiaothong.brvt@gmail.com 
Website: http://www.tuvangiaothong.com
Copyright © 2010 by Tu Van Giao Thong. Thiết kế web bởi Trang Web Vàng.