Trang chủ Giới thiệu Năng lực Tin tức Tuyển dụng Liên hệ English
 
 
064.3851922
Online Status
 
LIÊN KẾT WEB
 
SỐ NGƯỜI TRUY CẬP
Số người online: 4
Số người truy cập: 760627
Cổ Đông
Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010

C.TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ  CỘNG HOÀ XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  XÂY DỰNG GIAO THÔNG BR-VT           ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC

 01 G2 Trịnh Hoài Đức –F7-Tp Vũng Tàu       

Tel: (064) 3851922, 3570096;  Fax(064) 3851921
Website:tuvangiaothong.com; Email: vt@tuvangiaothong.com

 

     Số :  96/TVGT/TB.HĐQT                                 Vũng Tàu, ngày 28 tháng 5 năm 2010   
                            
                          THÔNG BÁO
V/v: Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010

   

   Kính gửi:   Quư vị cổ đông Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư

                    xây dựng giao thông tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

                                               

      Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn ĐTXD Giao thông tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
 trân trọng kính mời Quư vị cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010.
 

1. Thời gian, địa điểm, đối tượng tham dự

·        Thời gian khai mạc Đại hội: 14h00’, ngày  04 tháng 6 năm 2010,  chiều thứ 6
     Đón tiếp đại biểu và kiểm tra tư cách cổ đông từ 13 giờ 30’

·        Địa điểm:       Hội trường Công ty

          1G2 đường Trịnh Hoài Đức, Phường 7, thành phố Vũng Tàu.

·        Thành phần tham dự: tất cả các cổ đông có tên trong danh sách chốt sổ cổ đông đến 16h00’
      ngày  01/6/2010 đều được quyền tham dự.

2. Nội dung Đại hội:

·        Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2009, kế hoạch đầu tư và nhiệm vụ sản xuất năm 2010;

·        Báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính năm 2009;

·        Báo cáo hoạt động của HĐQT và Ban kiểm soát 2009;

·        Báo cáo thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2009 và kế hoạch 2010;

·        Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu bổ sung đủ vốn Điều lệ năm 2005;

·        Tŕnh thông qua Đại hội:

+ Phương án chia cổ tức và trích lập các quỹ từ lợi nhuận năm 2009 và kế hoạch năm 2010;

+ Thông qua Điều lệ Công ty - điều chỉnh năm 2010 ;

+ Phương án mở chi nhánh Công ty tại Hà Nội.

+Bầu bổ sung ủy viên HĐQT và ủy viên BKS.

Tài liệu phục vụ Đại hội: Quư vị cổ đông có thể nhận tài liệu tại pḥng hành chính từ ngày 01/6/2010, hoặc tại Đại hội.

3.Góp ư nội dung Đại hội;

·        Ư kiến đóng góp cho nội dung Đại hội xin gửi bằng văn bản về Ban tổ chức Đại hội trước 16h00’ ngày 02 tháng 6 năm 2010;

4.Đăng kư tham dự Đại hội:

    Đề nghị Quư vị cổ đông xác nhận tham dự Đại hội, gửi giấy ủy quyền
    (trong trường hợp ủy quyền cho người khác tham dự ĐH) theo fax, bằng điện thoại hoặc Email đến 16h ngày 02/6/ 2010.
         
             Trân trọng  thông báo./.            
                                              
 
                                                                TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

                                                                                 CHỦ TỊCH

Nơi nhận: 
-Như kính gửi (để tham dự);                                                                              

-HĐQT, BKS;

-Lưu: VT/HCNS,TB mời ĐHĐCĐ 2010, Tươi

 

 

[Trở về trang trước]  [Danh mục chính]
Tin tức khác
VIDEO CLIP
This text will be replaced
 
TIN NỔI BẬT
Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
Tham gia hội trại Kỷ niệm ngày thành lập nghành GTVT
Tàu cánh ngầm ngừng hoạt động, DN đồng loạt “kêu cứu”
Triển khai thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lư dân c
Tuần đầu ra quân, đă kiểm tra hơn 4.000 xe và phát hiện 750 xe vi phạm về tải trọng
Thứ trưởng Nguyễn Văn Thể chủ tŕ cuộc họp rà soát thiết kế Dự án đầu tư xây dựng công tŕnh mở rộng QL1 đoạn qua địa phận
Dự án đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh: Được phân bổ 770 tỷ đồng vốn TPCP
 
DỰ ÁN ĐÃ THỰC HIỆN
 
THÔNG TIN HỮU ÍCH
Tỷ giá ngoại tệ
Giá vàng
Thời tiết
Chứng khoán
Giải trí
 
CÔNG TY CP TV ĐT XD GIAO THÔNG BÀ RỊA VŨNG TÀU
Địa chỉ: 1G2 Phùng Chí Kiên, Phường 7 – TP.Vũng Tàu
Điện thoại: 0254. 3851922                     Fax: 0254. 3851921
Email: tuvangiaothong.brvt@gmail.com 
Website: http://www.tuvangiaothong.com
Copyright © 2010 by Tu Van Giao Thong. Thiết kế web bởi Trang Web Vàng.